Odoslať rozhovor

Pre úspešné zverejnenie rozhovoru máme zopár pravidiel:

  1. Každý rozhovor pred zverejnením čítame, spam bude vymazaný.
  2. Píšte po slovensky s diakritikou bez výrazných gramatických chýb.
  3. Príliš krátke rozhovory (pod 450 slov) nebudú zverejnené.
  4. Pred kliknutím na "odoslať" použite prosím "náhľad".
  5. Do rozhovoru je dovolené pridať maximálne 1 spätný odkaz.
  6. Žiaden obsah pre dospelých alebo obsah poškodzujúci autorské práva.

Fotografia skutočnej osoby zviazanej s rozhovorom (kladúca alebo odpovedajúca na otázky). Obrázok musí mať menej ako 1 MB a príponu jpg alebo jpeg.


Images larger than 640x640 pixels will be resized.
For example: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw or http://youtu.be/jNQXAC9IVRw.
Obsah tohto poľa je neverejný.
Registrácia nového používateľa
Medzery sú dovolené; interpunkcia s výnimkou bodky, spojovníka, apostrofu a podčiarkovníka nie je dovolená.
Všetky e-maily systému (overovací e-mail účtu) budú odoslané na túto adresu. Adresa je neverejná a neprihlasujete sa k odberu žiadnych noviniek.

Vertical Tabs