Peter Sanve

Peter Sanve: Prvý ročník Národ povstaň tour začína v Košiciach

Peter Sanve: Prvý ročník Národ povstaň tour začína v Košiciach

Bude to nová tradícia slovenského aktivizmu. Cieľom akcie je ísť do dedín, do obcí, a informovať ich o existencii alternatívnych médií ako je Slobodný vysielač, Indymedia respektíve periodikum Verejnosť, Zem&vek, GINN...

Url: http://www.indymedia.sk/