Anatolij El-Murid: Čo je to „mäkká vojna“?

  • Posted on: 25 October 2015
  • Hits: -
Anatolij El-Murid: Čo je to „mäkká vojna“?

Tzv. „mäkká vojna“ v skratke je, keď armáda v rámci boja proti privezením bojovníkom rozbíja svoju vlastnú krajinu. Rozprával sa Artiom Vojtenkov.

URL: http://poznavatelnoe.tv/

...no, treba ešte dodať, že Pentagon rozpracoval a teraz potichu skúša novú operatívnu doktrínu takzvanej „mäkkej vojny“: Je nejaká krajina, ktorú treba zmiesť, zničiť, alebo zmeniť do „viac výhodnej“ podoby.

V rámci predchádzajúcej paradigmy, predchádzajúcej doktríny, na prípade Iraku: Spojené štáty na neho napadli, zavŕšili voči nemu agresiu, okupovali ho, za účelom dosiahnutia svojho cieľa, zlého alebo dobrého – to je druhá otázka. No táto doktrína, ako ukázal príklad Iraku a Afganistanu, je spojená s kolosálnymi nákladmi.

Na Irak a Afganistan USA minuli už takmer 2 bilióny USD. Také náklady pri takých mizerných výsledkoch nechcú viac znášať.

Plus vidno, že sú to ich vojská.

Tak. Preto v Pentagone oprášili dostatočne staré koncepty, po novom na ne nazreli, prepracovali ich, a zostavili novú koncepciu vojny, ktorú teraz využívajú v Sýrii, tzv. „koncepciu mäkkej vojny“.

Princíp je pomerne jednoduchý, pokiaľ okrešeme menej podstatné: Na územie krajiny sa posielajú ohromné masy bojovníkov zaplatených, motivovaných, tak ako je treba... Nie všetkým platia, niektorí majú proste plnú hlavu džihádu. Títo ľudia sa rozmiestnia po území krajiny, rozmiestnia sa po mestách. Keď sa zmiešajú s obyvateľstvom, začnú škodiť a zabíjať.

Rozprával som sa s dôstojníkmi nášho genštábu v máji tohoto roku. V Nvo.ng.ru (noviny) bol v máji taký neveľký okrúhly stôl, kde sa dôstojníci nášho genštábu vyjadrili, že na príklade sýrskych skúseností uskutočnili určitý výpočet – vojaci milujú cifry.

Milujú?

Áno. Na základe sýrskych udalostí uskutočnili prepočty, a vyjasnili si, že na spustenie tejto mäkkej vojny v mestách stačí mať 0.25% bojovníkov vzhľadom na počet obyvateľov daného mesta. V miliónovom meste je dostatočných 2500 militantov aby začali vážne „nepokoje“.

Keď 2500 ľudí v [Prahe] – miliónovom meste – začína rezko rozbíjať policajné stanice, napádať a zabíjať všetko čo sa hýbe, rabovať v policajných staniciach sklady so zbraňami, napádať občanov... tak chtiac-nechtiac štát bude donútený povolať nie prosto políciu či špeciálne jednotky, ale armádu.

A armáda bude robiť za protivníka všetku hlavnú prácu: strieľať po tých bojovníkov z diel, usmrcovať ich s tankami, a ničiť vlastné mesto, vlastnú infraštruktúru, vlastné životne dôležité objekty – to isté, čo sa teraz deje v Sýrii. Celkovo vzaté, nie tak veľa ozbrojencov pôsobí na území Sýrie vzhľadom na počet sýrskej armády.

V armáde je 300 tisíc ľudí, z ktorých bojuje zhruba 50-60 tisíc, pričom ostatní sú tiež potrební – zabezpečujú posádky, strážia, atď. Takže proti „rebelom“ bojuje 50-60 tisíc vojakov. A militantov sa v Sýrii na danú chvíľu nachádza približne 30-40 tisíc, no neustále pribúdajú.

Vďaka tomu armáda, celkovo vzaté, sama ničí svoju vlastnú krajinu, pretože iné spôsoby ako bojovať s „prišelcami“, okrem nasadenia ťažkej bojovej techniky a letectva je nemožný. A bojovníci sa zdržujú hlavne v mestách. V [Európe] je mnoho miliónových miest: [Janov, Miláno, Viedeň, Mníchov, Študgard, Paríž...]

Devastácia, ktorá sa dostáva týmto mestám je kolosálna. Podstata „mäkkej vojny“ sa nachádza v nasledovnom: Sama krajina, vedúc takýto boj s ozbrojencami, ona sama seba ničí, sama seba oslabuje. Na dnešný deň je sýrske hospodárstvo v katastrofálnom stave. Je nemožné viesť bežný hospodársky život v takejto situácii.

zdroj, anglická verzia

Opýtaný: Anatolij El-Murid

Kategória: Politika