Branislav Vaculčiak: IndexPodnikatela.sk (IP), ktorý hodnotí jednotlivých podnikateľov Slovenska, otvára nový trh

  • Posted on: 20 January 2015
  • Hits: -
Branislav Vaculčiak: IndexPodnikatela.sk (IP), ktorý hodnotí jednotlivých podnikateľov Slovenska, otvára nový trh

Branislav Vaculčiak rozpráva o projekte IndexPodnikatela.sk (IP), ktorý zhromaždil všetky verejne dostupné údaje o podnikateľských subjektoch v jednom bode, a na základe týchto dát ich teraz hodnotí. Zhováral sa Jasom Dotnet.

URL: https://www.indexpodnikatela.sk/

Ako ťa napadlo sťahovať verejne prístupné dáta a nejakým spôsobom ich spracúvať?

Študoval som informačné technológie a manažment, kde sme mali ekonomické predmety ako podnikateľská ekonomika a finančná analýza. Nemal som ich rád, pretože nás učili robiť s týmto druhom údajov bez toho aby sme mali základy účtovníctva.

Keďže sme na škole museli robiť finančnú analýzu, vedel čo to je, a koncom roka 2013 som zachytil informáciu, že Ministerstvo financií bude spúšťať register účtovných závierok (UZ) dostupný cez internet. Účtovná závierka je zdrojom informácií pre finančnú analýzu.

Keď som sa to dozvedel, tak ma napadlo, že v škole sme s toho robili rôzne predikcie, rôzne finančné analýzy podniku a dosť veľa sa z tých dát dalo zistiť. Povedal som si: Čo keby som to posťahoval, pripojil k tomu obchodný a živnostenský register, pripojil k tomu informácie o dlhoch na sociálke, zdravotkách, a takto zhromaždil všetky verejne dostupné informácie na jednom mieste. Cieľ je ten, že prídeš na jedno miesto, z ktorého kompletne preveríš akúkoľvek slovenskú firmu.

Problém bol, že vtedy tieto závierky, dokumenty vo forme tabuľky so strašne veľa dátami, boli ako naskenované obrázky. Tak som spravil nástroj, ocr-ko, ktorý prechádzal stranu po strane, a tak vyťahoval tie údaje.

Bolo ich zhruba 900 000 a s približnou úspešnosťou 60% sa ich podarilo spracovať 600 000 – niektoré sú proste písané rukou a tak. Z tých 600 000 sa dalo ohodnotiť približne 160 000 firiem.

Postupne som chodil po webe, a hľadal som čo sa ešte dá stiahnuť. Našiel som obchodný vestník, ktorý hovorí o reštrukturalizáciách a konkurzoch, dali sa stiahnuť dane, dali sa stiahnuť clá.

Finančná správa má čiernu listinu DPHčkárov – to sme sťahovali, ďalej obchodný register, živnostenský register, SK-nic, všetky podĺžnosti v sociálnej poisťovni, v zdravotkách, z ktorých každá má vlastný výpis, súdne rozhodnutia. Všetko verejné údaje, ktoré keby chcel človek poznať tak...

Tak si môže najať zamestnanca na plný úväzok, pretože by to dlho trvalo zanalyzovať.

...tak to ani nezistí. Napríklad keby chcel zistiť, či je niekto v konkurze. Obchodný vestník vydáva každý pracovný deň asi 1000 XML súborov. Aby si zistil, či nejaká firma vbehla do konkurzu, tak by si musel denno-denne sťahovať všetky XML-ká a hľadať či tam tá spoločnosť je alebo nie.

Ručne by si to prakticky nezistil. Ak chce niekto účinne zistiť, či firma, s ktorou spolupracuje, tak jedine cez nástroje ako IndexPodnikatela.sk.

Ktoré verejne prístupné dáta robia najväčšie ťažkosti? Mam na mysli napr. Kapor (Katasterportal.sk). Vytiahnuť odtiaľ informáciu je skutočné utrpenie.

To je zdroj, ktorý by sme v budúcnosti chceli spraviť, ale nakoľko už mám určité vedomosti, tak to bude problém. Ani bežný človek odtiaľ nevie nič vytiahnuť. Majú tam CATCHA...

Kapor je trápenie.

Bolo by skvelé keby sme to mali. Je to mojím cieľom, ale neviem či dosiahnuteľným. Ako náhle by sme mali kataster tak vieme o firmách ich majetky. Takže možno aj preto to až také jednoduché nie je.

Je to citlivé. Je to jedna z najcitlivejších vecí. Ale čo znamená existencia portálu Katasterportal.sk? To znamená, že tam vonku je databáza celého slovenského majetku, ktorú niekto má. Tie údaje sú už dávno digitalizované a niekto tú databázu má.

Oni majú informácie o tom, kto čo na Slovensku vlastní, a bežný Slovák akosi nemá možnosť sa k týmto údajom efektívne dopracovať. Asi pred 2, 3 rokmi som pozeral jednu chatu na Donovaloch a od vtedy som Katasterportal.sk znechutený neotváral.

5 požiadaviek za minutú či ako to tam majú?

Hej. Stránku si môžeš pozerať iba cez Microsoft Internet Explorer. Použil som mapu a musel som vedieť, kde hľadaný pozemok presne leží.

Predstav si, čo by sme s tým dokázali spraviť, keby to niekto uvoľnil. Povedzme iba majetky právnických osob, nie dáta nepodnikateľov.

To by boli zaujímavé informácie kto koľko toho na Slovensku vlastní. Poďme na ďalšiu otázku. Na akého cieľového zákazníka sa momentálne zameriavate?

Ešte stále sa to profiluje. Zatiaľ to vyzerá, že cieľový zákazník bude stredná a veľká firma. Myslím si, že cenová politika produktových balíčkov je dobre nastavená.

Ťažkosti nám robia 2 veci. Prvá, že podnikateľia ešte o možnosti dozvedieť sa všetky tieto cenné informácie z jedného miesta nevedia. A druhá, že nevedia čítať finančnú analýzu.

Informácie sa maximálne snažíme priblížiť k zákazníkovi. S pomocou doc. Galla, ktorý ma učil finančnú analýzu na škole, sme pripravili „ratingové“ číslo podnikateľského subjektu.

Okrem toho, že si u nás môžeš pozrieť digitalizovaný formulár účtovnej závierky a vidieť „milión“ čísiel, tak IndexPodnikatela.sk ti povie, či je na tom tá firma dobre alebo zle.

Ohodnotíme ho ako v škole: A, B, C, D, E a FX. Keďže Ačok môže byť veľa, tak sú ešte rozdelené na A, A+, A++ a najlepšie A+++.

IndexPodnikatela.sk je ako Standard & Poor's a táto veľká trojka ratingových agentúr.

Toto by sme chceli dosiahnuť, robiť v podstate ratingovú spoločnosť. Dáta sú teraz digitálne. Za chvíľu budú pribúdať a už pribúdajú konkurenčné firmy, a už to nebude o dátach. Bude to o nástrojoch, a o tom, čo s tými dátami vieš robiť.

Jeden s našich zákazníkov chce robiť to, že keď jeho obchodníci idú robiť obchod, najskôr nazrú do indexu, a ak tam má firma horšie hodnotenie ako C-čko tých kontaktovať nemajú, lebo je tam vysoké riziko neuhradenia pohľadávok.

IndexPodnikatela.sk (IP) má údaje, ktoré môžu takto zefektívniť, každé predajné oddelenie. Okrem to, aj my samotní sme z ÚZtiek zozbierali mnoho kontaktov – adresu, email a telefónne číslo.

Keď do toho zahrnieš možnosť, dať predajcovi iba kontakty na spoločnosti ktoré sú v zisku, robia napr. informačné technológie a sídlo majú v Nitre, dokážeš tým neuveriteľne zvýšiť produktivitu každého predajného oddelenia. IP je silný nástroj ako osloviť zákazníka.

"Svojim obchoďákom ukáže index" - to znamená, že obchodné spoločnosti sú ďalší z vašich cieľových zákazníkov.

Máme klientov, ktorý to používajú ako API prepojenie na dopĺňanie a opravu fakturačných údajov. Zadáš názov spoločnosti, ktorej vystavuješ faktúru, a jedným klikom doplníš aktuálne fakturačné údaje.

Takže ten trend je o tom ako spracovať dáta. Ako ich analyzuješ, ako ich vypľuješ...

Áno, čo s tým urobíš. Zhromaždili sme verejne dostupné dáta, a teraz hľadáme spôsob ako ich obohatiť. Vieme spraviť predikciu vzhľadom na vývoj minulých rokov.

Vieme spraviť jednoduchšie veci napríklad analýzu z grafu tržieb: Išli príjmi hore alebo dole? Až po zložitejšie odhady ako napríklad čo sa robí teraz aktuálne: Zoberieme odvetvie,  obodujeme ho, zistíme nejaké ukazovatele ako doba obratu pohľadávok a záväzkov..., zosumarizujeme to a potom k tomu porovnáme skúmanú firmu.

Zistili sme totiž, že oveľa lepšie odhady kondície dostaneme keď skúmanú firmu porovnávame vzhľadom na odvetvie, v ktorom pôsobí. Je lepšie porovnávať podnikateľov vzhľadom na to, aký dobrí sú v odvetví, v ktorom pôsobia.

Niekoho, kto nerobí veľkoobchod, niekoho, kto nemá zásoby – doba obratu zásob (DOZ) je jeden z ukazovateľov – ohodnotíme na 10 z 10 bodov, pretože DOZ má 0 dní, ale v jeho odvetví nikto nemá zásoby.

Zistili sme, že porovnanie ku globálnemu indexu nie je najvhodnejšie ohodnotenie. Zbytočne mu dávame 10 bodov. Bude to presne o dataminingu - o tom akú analýzu vymyslíme, a prenesieme do indexu.

Ako som spomínal, že keď chceme zlepšiť index, musíme robiť ohodnotenia odvetví. Výsledky tejto analýzy sme chceli dať na hlavnú stránku do nejakej infografiky.

Lenže tam bolo toľko údajov, že z toho vznikol malinký podprojekt, ktorý sme nazvali SlovStat. Je to mikrostránka, kde sú iba 3 taby, a tam sú zhodnotené celé odvetvia.

To znamená od zamestnanosti, cez ziskovosť, až po tržby. Niektoré zaujímavé výstupy z celostnej analýzy podnikateľského prostredia sme zverejnili aj na stránke Podnikatel.sk

Na projekte pracuješ sám?

Treba povedať, že za Indexom Podnikateľa (IP) nestojím iba ja. Doc. Ing. Peter Gallo Csc. pomáha s analýzami. Ešte máme 2 kolegov, ktorí pomáhajú s programovaním.

Aké sú možnosti rastu? Kde je cieľový trh? Slovenská republika?

Veľmi radi by sme išli do Česka, ale expandovať s týmto je veľmi náročné, pretože na to musíš mať legislatívu. Chceli by sme robiť Českú republiku, ale ona zďaleka toľko nezverejňuje.

Slovensko je po Veľkej Británii druhý najotvorenejší štát vo zverejňovaní. Angličania zverejňujú najviac, a po nich ideme my.

Kde je ešte dáky podobný trh. Kto je tretí a štvrtý?

Neviem ti teraz povedať... Teraz sa prioritne venujeme Slovensku a sledujeme ešte Českú republiku.

Keď hľadám informácie o nejakom mojom obchodnom partnerovi čo za môžem v IndexePodnikateľa (IP) o ňom bezplatne dozvedieť?

Hneď ako si otvoríš danú firmu v IP budeš ihneď vidieť bez toho aby si niečo platil, alebo sa registroval, ich tržby a zisky a tzv. indikátor rizika: zelené fajočky ťa informujú o tom či má subjekt podĺžnosti, exekúciu alebo niečo zlé. Vtedy to tam svieti na žlto alebo na červeno.

Ak chceš vidieť konkrétne čo, tak je tam napísané, že si treba registrovať. Každý novo vytvorený účet má automatický prvý mesiac prístup k dátam zadarmo. Registrácia je na prvý mesiac zadarmo, a potom ak ťa to zaujíma, a vieš to využiť, tak potom by bolo samozrejme vhodné zaplatiť.

Môžem si pozrieť údaje iba o jednom obchodnom partnerovi? Nechcem si kupovať ročný balík, keď mám záujem o informáciu iba o jednom subjekte.

Áno, pripravujeme možnosť jednorazovej platby cez SMS. Sú advokáti, ktorý IndexPodnikateľa chcú využívať, a potrebujú informácie iba raz za mesiac o jednom alebo dvoch klientoch.

Aký je plán do budúcnosti?

Poviem ti taký jednoduchý vývoj. Najskôr si chceme vybudovať meno. Aby sme si vybudovali meno, chceme publikovať, chceme hodnotiť jednotlivcov, odvetvia...

Tie odvetvia budú teraz zaujímavé. Podnikateľ príde k nám s tým, že chce teraz predávať povedzme počítače alebo jablká. A my nájdeme odpoveď na otázky: Má to význam ešte robiť na Slovensku? Má to význam robiť v Bystrici, Bratislave, Košiciach? Má to význam robiť v Žiline alebo v Žilinskom kraji? My mu vieme povedať, kto je jeho konkurencia, aké majú tržby.

Na konci roka 2014 sme robili rebríček top 25 firiem s najväčšou pridanou hodnotou v jednotlivých odvetviach. A vieš si tam pekne vybrať ktorý kraj, ktorý okres, ktoré odvetvie chceš.

Chceme si vybudovať meno, a v budúcnosti by som chcel, aby keď IndexPodnikateľa povie, že tento subjekt má A+++ tak sa s ním nikto nebude báť podnikať.

Máme teraz rozpracované rokovanie s jednou slovenskou bankou, ktorú zatiaľ nechcem menovať. Vyzerá to, že im budeme pomáhať vypracuvávať "posudok rizika" pri firmách, ktoré si k nim prídu zažiadať o podnikateľský úver.

Keď si chceš ako firma zobrať úver, tak čo banka urobí? Ako prvé ak máš u nich účet, tak vidia všetky tvoje finančné toky, a dajú ti predschválený úver. Ak účet nemáš, a chceš úver, tak povedia: chceme vaše účtovné výkazy za posledné 3 roky.

Tie im odovzdáš, oni si ich naskenujú, a nejakej externej firme si nechajú vypracovať posudok rizika. To je presne taký rating, na ktorý sa zameriava IndexPodnikateľa. Podľa toho hodnotenia potom určia či firme dajú úver, v akej výške, a za aké úroky.

IndexPodnikateľa je skutočne zaujimavý produkt, ďalej vás budem sledovať. Prajem veľa úspechov a ďakujem za rozhovor.

Aj ja ďakujem

Opýtaný: Branislav Vaculčiak

Kategória: Podnikanie